Trafikal del

Veien til lappen

Hei! Trykk på de ulike stegene for å lese mer om hvordan veien din til lappen er bygget opp.

1. Trafikalt grunnkurs

2. Grunnleggende opplæring

3. Trafikal del

Teoriprøve

4. Avsluttende opplæring

Oppkjøring

Teori

Bil

Simulator

Trinn 3

Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal du lære å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinnet skal ferdighetene dine være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

 Individuelt

Det er ikke fastsatt noe minste timeantall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses din erfaring og muligheter for øvelseskjøring hjemme. Hos Way har vi utviklet ulike øvelser i simulator som alle elever skal erfare i løpet av dette trinnet.

 • Forbikjøring
 • Mørkekjøring og kjøring i tunnel
 • Utrykning
 • Av- og påkjøring på høyhastighetsvei

Sikkerhetskurs på øvingsbane er videre obligatorisk. Kurset består av 4 undervisningstimer.

Du skal avslutningsvis gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

Mål for trinnet

Du skal kunne:

1. Gjøre rede for:

 • trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
 • tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken i ulike vegmiljø, herunder kjøring i tunnel, og de regler som gjelder for bilkjøring

2. Anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting

3. Mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i:

 • i bolig, tettsted og bymiljø
 • i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi
 • i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket

4. Mestre å kjøre effektivt, behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Mål for sikkerhetskurs på bane

Du skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle din kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Du skal videre lære å sikre personer og last og forstå hvordan bilens bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning.

Du må vise at du har nådd måloppnåelsen for trinnet, før du kan gå videre til trinn 4.

Innhold

 • Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
 • Atferd i trafikken
 • Informasjonsinnhenting
 • Kjøring i bolig-, tettsted- og bymiljø
 • Kjøring i landevegsmiljø
 • Kjøring i kø, tunnel og i mørket
 • Sikker samhandling
 • Obligatorisk trinnvurdering
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane