Veien til lappen

Hei! Trykk på de ulike stegene for å lese mer om hvordan veien din til lappen er bygget opp.

1. Trafikalt grunnkurs

2. Grunnleggende opplæring

3. Trafikal del

Teoriprøve

4. Avsluttende opplæring

Oppkjøring

Teori

Bil

Simulator

Trinn 2

Grunnleggende opplæring

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. Hos Way kjører du derfor mest mulig simulator på dette trinnet.

 • Timer
 • Mål
 • Innhold
 Individuelt
Det er ikke fastsatt noe minste timetall på dette trinnet. Mengden undervisning tilpasses ditt behov og mulighet for å øvelseskjøre hjemme. Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

Mål for trinnet

 • Ha den kompetansen som er nødvendig for å ha et godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
 • Så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra egen bil til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.
 • Drøfte egen motivasjon og vilje til å bruke den kunnskapen og de ferdighetene man lærer gjennom trinnet.
 • Vurdere egen ferdighet i å oppdage mangler ved bilen.

Eleven skal

1. Gjøre rede for:

 • reglene for førerkort og trafikkopplæring
 • bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
 • eiers og brukers ansvar
 • kjøring med tilhenger
 • menneskets kapasitet og trafikkens krav

2. Gjøre seg klar for kjøring

3. Utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng

4. Beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

5. Utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

Alle elever må vise at de har nådd måloppnåelse for trinnet, før de kan gå videre til trinn 3.

Innhold

 • Førerkort og føreropplæring
 • Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
 • Eiers og brukers ansvar
 • Kjøring med tilhenger
 • Menneskets kapasitet og traikkens krav
 • Klargjøring for kjøring
 • Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng
 • Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
 • Sikkerhetskontroll
 • Obligatorisk trinnvurdering