Veien til lappen

Hei! Trykk på de ulike stegene for å lese mer om hvordan veien din til lappen er bygget opp.

1. Trafikalt grunnkurs

2. Grunnleggende opplæring

3. Trafikal del

Teoriprøve

4. Avsluttende opplæring

Oppkjøring

Teori

Bil

Simulator

Trinn 4

Avsluttende opplæring

Trinn 4 består av Sikkerhetskurs på vei og tilstrekkelig øving. Hos Way kan sistenevnte gjøres i simulator. Bruk av simulator er godt egnet til både mengdetrening og øving på spesifikke ferdigheter.

 Individuelt

Trinn 4 består av sikkerhetskurs på vei og tilstrekkelig øving. Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk og består av 4 deler (se under). Om målene for trinnet ikke er nådd etter Sikkerhetskurs på vei, må du supplere med tilstrekkelig øving før førerprøve kan gjennomføres.
 
Del 1

2 skoletimer

 • Bilkjøringens risiko

(i klasserom)

Del 2

5 skoletimer

 • Kjøring i landeveismiljø

(i bil)

Del 3

4 skoletimer

 • Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø

(i bil)

Del 4

2 skoletimer

 • Refleksjon og oppsummering

(i klasserom)

Mål for trinnet

Etter å ha gjennomført trinn 4 og dermed trafikkopplæringen i klasse B skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Dette innebærer de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • er i samsvar med gjeldende regelverk

Mål for sikkerhetskurs på vei

 • Gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle din kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.
 • Videreutvikle evnen til refleksjon, til å ta andres perspektiv, og velge kjøremåter med lav risiko.

Du må vise at du har nådd måloppnåelsen for trinnet, før du kan gjennomføre den praktiske førerprøve.

Innhold

 • Sikkerhetskurs på vei
 • Bilkjøringens risiko
 • Start planlegging av 4.1.3 (Planlegging og kjøring i variert miljø)
 • Kjørekompetanse i landevegsmiljø
 • Planlegging og kjøring i variert miljø
 • Refleksjon og oppsummering
 • Tilstrekkelig øving