Investorer i Way

Hør hva de ulike investorene i Way tenker om konseptet og selskapets fremtid.