Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs skal gi deg en bedre trafikal forståelse og forberede deg på å kunne drive øvelseskjøring.

Kurset strekker seg over 5 kurssamlinger, hvorav 3 er teoriundervisning, 1 er førstehjelpskurs og 1 er mørkedemo.

Når kurset er gjennomført, får du et kursbevis som skal medbringes ved all øvelseskjøring og til kjøretimer i skolebil. Tar du kurset i sommerhalvåret, vil du først få et midlertidig bevis, som er gyldig i den lyse årstiden, inntil du får en ny innkalling på senhøsten. Nytt bevis kan hentes ut når mørkedemoen er gjennomført.

Nei, kurset skal forberede deg til å starte kjøreopplæring. Det er faktisk ikke lov å kjøre bil før du har gjennomført Trafikalt grunnkurs, dersom du er under 25 år.

Er du under 25 år, trenger du trafikalt grunnkurs før du starter privat øvelseskjøring eller opplæring i skolebil.

Er du over 25 år, trenger du kun førstehjelpskurset og mørkekjøringsdemonstrasjonen. Disse kursene kan du ta parallelt med kjøretimene. Ha alltid med gyldig legitimasjon til privat øvelseskjøring og til kjøretimer ved trafikkskolen.

Tar du trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret, vil du få innkalling til mørkedemo på senhøsten.
I mellomtiden vil du få utstedt et midlertidig kursbevis, slik at du kan drive øvelseskjøring uten mørkedemoen på plass.
Nytt bevis kan hentes ut når mørkedemoen er gjennomført.

Statens vegvesen sender kursbevis til deg i posten, men dette kan av og til ta litt tid.

Du finner også beviset digitalt ved innlogging på Din side på www.vegvesen.no. Dette er tilgjengelig fra det øyeblikket trafikkskolen har innrapportert din kursdeltagelse.

Bruker du det digitale beviset, må du logge inn og vise nettsiden ved en eventuell kontroll. Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis.

Husk å alltid ha med legitimasjon med bilde, i tillegg til kursbevis, når du skal øvelseskjøre eller ta kjøretimer.

Førerkort klasse B

Ettersom undervisningen skal være individuelt tilpasset, er totalprisen per førerkort varierende. Statens vegvesen mener en elev bør ha rundt 140 timer bak rattet for å bli klar for førerprøve. Grunnen er at man trenger å samle trafikale erfaringer for å kunne ta gode beslutninger i trafikken. En elev som ikke øvelseskjører privat, trenger flere kjøretimer med lærer. En elev som kjører mye privat, trenger færre.

Alt fra kr. 18 000,- og opp til kr. 40 000,- er helt normal totalpris dersom man driver noe øvelseskjøring privat.

 • Trinnvurdering trinn 2
 • Sikkerhetskurs på bane (glattkjøring)
 • Trinnvurdering trinn 3
 • Hele Trinn 4:
  • Kurs “Bilkjøringens ririko”
  • Landeveistur
  • Planleggingstur
  • Kurs “Refleksjon og oppsummering”

Trafikklæreren din skal vite hvilket nivå du er på og sette deg opp på de obligatoriske timene når du er klar for det. Du kan eksempelvis ikke ha trinnvurdering trinn 2 før du har vist lærer at du håndterer bilen godt teknisk.

Alle må ha vanlig kjøretime både på trinn 2 og 3. Dersom du har øvelseskjørt mye privat, vil dette vises, og lærer vil bare sjekke at du kan det du skal, i tråd med læreplanen, før du får gjennomføre de obligatoriske timene.

Trafikkskolen har ikke lov til å garantere deg å bli ferdig på en viss tid. Noen trenger mye tid for å nå målene i læreplanen, andre trenger mindre tid. Dette har ofte sammenheng med hvor mye man øvelseskjører. Alt fra 3 måneder til ett år er normal tid å bruke på opplæringen.

Ønsker du kjøretimer i simulator, kan du starte allerede når du er 15 år. Vi kan ta deg gjennom sentrale deler av opplæringen allerede før du er 16 år, for å gi deg en ekstra god forberedelse før du skal ut på veien.

Opplæring klasse B starter med en vanlig kjøretime i simulator eller skolebil. Bare gi oss et hint om når du ønsker å sette i gang, så skal vi gjøre det vi kan for å imøtekomme dette.

Send oss gjerne en mail, ring eller bruk kontaktskjemaet på nettsiden vår.

Husk at dersom du er under 25 år, trenger du trafikalt grunnkurs før du starter øvelseskjøring/opplæring i bil.

Statens Vegvesen anbefaler at du begynner å øvelseskjøre når du er 16 år. Men hos Way kan du starte å kjøre i simulator allerede før du er 16 år. Vi kan her ta deg gjennom sentrale deler av trafikkopplæringen slik at du er enda bedre forberedt når du først skal ut på veien.

Teoriprøven kan tas tidligst 6 måneder før du oppfyller alderskravet for ønsket førerkortklasse. For klasse B blir det 17,5 år.

Vi anbefaler deg å ta teoriprøven så tidlig som mulig, da det er lettere å kjøre ute på veien når du kan teorien.

Før du tar teoriprøven må du ha registrert søknad om førerkort. Dette gjør du elektronisk ved innlogging på Din side på www.vegvesen.no. Når søknaden er registrert, klareres du for teoriprøve.

Når teoriprøven er bestått, klareres du videre for bestilling av førerprøve. Da kan du igjen logge deg inn på www.vegvesen.no og gi trafikkskolen fullmakt for bestilling av førerprøve.

Du trenger ikke å bestille time til teoriprøven. Den tas ved drop-in på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Bare husk å ha med gyldig legitimasjon og penger til betaling av teoriprøvegebyr.

Før du tar førerprøven, må du søke om førerkort, ta teoriprøven, mengdetrene nok til å nå målene i læreplanen og gjennomføre all obligatorisk undervisning.

For at vi skal kunne bestille førerprøve til deg, må du også logge deg inn på Din side på www.vegvesen.no og gi fullmakt for bestilling av førerprøve. Dette kan gjøres så fort teoriprøven er bestått.

Jo mer du mengdetrener, jo fortere går stort sett opplæringen. Dette fordi trafikkopplæringen er et modningsfag, og du trenger mange erfaringer for å kunne gjøre gode og selvstendige avgjørelser i trafikken. Opplæringen er delt opp i fire trinn, og trafikklæreren din tar deg med videre i forløpet så fort du viser at du behersker det du skal på hvert trinn.

Når læreren din ser at du nærmer deg førerprøvenivå, og du har gitt fullmakt for bestilling, vil vi i Way bestille førerprøve til deg. Grunnen til at det er trafikkskolen som bestiller, er at du er avhengig av å ha godkjent skolebil tilgjengelig.

I Norge er det Statens vegvesen som har ansvar for å planlegge kapasitet og gjennomføre førerprøver. Det betyr at det er de som stiller med sensor, samt avgjør hvor mange førerprøver som gjøres tilgjengelig til enhver tid. De har også bedt om at alle trafikkskoler ikke melder opp kandidater før hele trinn 4 er gjennomført. 

Way trafikkskole bestiller førerprøvene gjennom Statens vegvesens eget system. Vi gjør alltid vårt beste for å skaffe førerprøver til deg og våre andre elever de dagene Statens vegvesen varsler de skal legge ut nye prøver. Dessverre legges det ikke ut nok førerprøver i Trøndelag. Systemet er videre satt opp slik at det er tilfeldig om førerprøvebestillingene går igjennom. Fordelingen mellom de ulike skolene i distriktet blir derfor tilfeldig og noen ganger dermed urettferdig fordelt. 

Systemet har blitt påklaget flere ganger, og skolene i Trondheim har fått mail om at klagene som sendes Statens vegvesen, ikke lenger besvares. Selv om klagene enda ikke har ført til noen løsning, håper vi, i likhet med dere, at Statens vegvesen løser problemet i løpet av 2021.

Way kan dessverre ikke gjøre annet enn å beklage ventetiden som i perioder er lang. Vi anbefaler deg mens du venter å bruke tiden effektivt, med økt mengdetreningen i tiden fram til fastsatt førerprøvetidspunkt. 

For flere spørsmål om dette, ta gjerne kontakt med oss her.

Har man spørsmål rundt selve systemet anbefaler vi å kontakte Statens vegvesen direkte på https://www.vegvesen.no/om-oss/kontakt-o

Bilsimulatoren er et godt supliment til den tradisjonelle undervisningen ute i bil. Både nyinnlæring og mengdetrening kan gjøres på en trygg og morsom måte i bilsimulatoren. Vi kan også gi deg øving på utfordrende tarfikale situasjoner, som vil helst unngår ute på veien. Noen elever trives veldig godt med å kjøre bilsimulator og tar mange timer i den. Andre synes det er greit å ta flere timer ute i bil. Det er helt opp til hver enkelt elev å avgjøre hvordan de ønsker å kombinere bruk av bilsimulator og skolebil i sin opplæring. Vi legger opp til god dialog, slik at du får det slik du vil.

De obligatoriske timene må kjøres i skolebil ute på veien. Det samme gjelder førerprøven.

Betaling

Betaling skjer foreløpig ved faktura. Vi sender faktura per e-post, dersom kunden ikke ber om å få det på annen måte.

Vi vil snart også tilby betaling via Stripe og Vipps.

Vi sender faktura per e-post, dersom kunden ikke ber om å få det på annen måte.

Ønsker du å få faktura tilsendt i posten er det bare å si fra på telefon, mail eller via kontaktskjemaet her på nettsiden.

Lurer du fortsatt på noe?