Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs skal gi deg en bedre trafikal forståelse og en forberedelse til å drive øvelseskjøring.  

Kurset strekker seg over 5 kurssamlinger, hvorav 3 er teoriundervisning, 1 er førstehjelpskurs og 1 er mørkekjøringsdemonstrasjon.

Tar du Trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret, vil du få innkalling til mørkedemonstrasjon på senhøsten.

Når kurset er gjennomført, får du et kursbevis, som skal medbringes ved all øvelseskjøring og til kjøretimer i skolebil. Tar du kurset i sommerhalvåret, vil du først få et midlertidig bevis, som er gyldig i den lyse årstiden. Nytt bevis kan hentes ut når mørkedemonstrasjonen er gjennomført.

Nei, kurset skal forberede deg til å starte kjøreopplæring. Det er faktisk ikke lov å kjøre bil før du har gjennomført Trafikalt grunnkurs, dersom du er under 25 år.

Er du under 25 år, trenger du trafikalt grunnkurs før du starter privat øvelseskjøring eller opplæring i skolebil.

Er du over 25 år, trenger du kun førstehjelpskurset og mørkekjøringsdemonstrasjonen. Disse kursene kan du ta parallelt med kjøretimene. Ha alltid med gyldig legitimasjon til privat øvelseskjøring og til kjøretimer ved trafikkskolen.

Statens vegvesen sender kursbevis til deg i posten, men dette kan av og til ta litt tid.

Du finner også beviset digitalt ved innlogging på Din side på www.vegvesen.no. Dette er tilgjengelig fra det øyeblikket trafikkskolen har innrapportert din kursdeltagelse.

Bruker du det digitale beviset, må du logge inn og vise nettsiden ved en eventuell kontroll. Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis.

Husk å alltid ha med legitimasjon med bilde, i tillegg til kursbevis, når du skal øvelseskjøre eller ta kjøretimer.

Trafikalt grunnkurs, alle fem kurssamliger: kr. 2390,-

Trafikalt grunnkurs uten mørkekjøringsdemonstrasjon: kr. 1290,-

Kun førstehjelpskurs: kr. 550,-

Kun mørkekjøringsdemonstrasjon: kr. 1100,-

Førerkort klasse B

Ettersom undervisningen skal være individuelt tilpasset, er totalprisen per førerkort varierende. Statens vegvesen mener en elev bør ha rundt 140 timer bak rattet for å bli klar for førerprøve. Grunnen er at man trenger å samle trafikale erfaringer for å kunne ta gode beslutninger i trafikken. En elev som ikke øvelseskjører privat, trenger mange kjøretimer på trafikkskolen. En elev som kjører mye privat, trenger færre kjøretimer.

Alt fra kr. 18 000,- og opp til kr. 40 000,- er helt normal totalpris dersom man driver noe øvelseskjøring privat.

 • Trinnvurdering trinn 2
 • Sikkerhetskurs på bane (glattkjøring)
 • Trinnvurdering trinn 3
 • Hele Trinn 4:
  • Kurs “Bilkjøringens ririko”
  • Landeveistur
  • Planleggingstur
  • Kurs “Refleksjon og oppsummering”

Trafikklæreren din skal vite hvilket nivå du er på og sette deg opp på de obligatoriske timene når du er klar for det. Du kan eksempelvis ikke ha trinnvurdering trinn 2 før du har vist lærer at du håndterer bilen godt teknisk.

Alle må ha vanlig kjøretime både på trinn 2 og 3. Dersom du har øvelseskjørt mye privat, vil dette vises, og lærer vil bare sjekke at du kan det du skal, i tråd med læreplanen, før du får gjennomføre de obligatoriske timene.

Trafikkskolen har ikke lov til å garantere deg å bli ferdig på en viss tid. Noen trenger mye tid for å nå målene i læreplanen, andre trenger mindre tid. Dette har ofte sammenheng med hvor mye man øvelseskjører. Vi anbefaler å bruke lang tid på opplæringen, da dette er et modningsfag. Det betyr ikke at det blir dyrere. Men alt fra 3 måneder til ett år er normal tid å bruke på opplæringen.

Ønsker du kjøretimer i bilsimulator, kan du starte allerede når du er 15 år. Vi kan ta deg gjennom sentrale deler av opplæringen allerede før du er 16 år, for å gi deg en ekstra god forberedelse før du skal ut på veien.

 

Opplæring klasse B starter med en vanlig kjøretime i simulator eller skolebil. Bare gi oss et hint om når du ønsker å sette i gang, så skal vi gjøre det vi kan for å imøtekomme dette. Send oss gjerne en mail, ring eller bruk kontaktskjemaet på nettsiden vår.

Husk at dersom du er under 25 år, trenger du Trafikalt grunnkurs før du starter øvelseskjøring/opplæring i bil.

Statens Vegvesen anbefaler at du begynner å øvelseskjøre når du er 16 år. Men hos Way kan du starte å kjøre i bilsimulator allerede før du er 16 år. Vi kan ta deg gjennom sentrale deler av trafikkopplæringen slik at du er enda bedre forberedt når du først skal ut på veien.

Teoriprøven kan tas tidligst 6 måneder før du oppfyller alderskravet for ønsket førerkortklasse. Du kan altså ta teoriprøven for klasse B når du er 17,5 år.

Vi anbefaler deg å ta teoriprøven så tidlig som mulig. Det er lettere å kjøre ute på veien når du kan teorien.

Før du tar teoriprøven må du ha registrert Søknad om førerkort. Dette gjør du elektronisk ved innlogging på Din side på www.vegvesen.no. Når søknaden er registrert, klareres du for teoriprøve.

Når teoriprøven er bestått, klareres du for bestilling av førerprøve. Da kan du igjen logge deg inn på www.vegvesen.no og gi trafikkskolen fullmakt for bestilling av førerprøve.

Du trenger ikke å bestille time til teoriprøven. Den tas ved drop-in på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Ha med gyldig legitimasjon og penger til betaling av teoriprøvegebyr.

Før du tar førerprøven, må du søke om førerkort, ta teoriprøven, mengdetrene nok til å nå målene i læreplanen og gjennomføre all obligatorisk undervisning.

For at vi skal kunne bestille førerprøve til deg, må du også logge deg inn på Din side på www.vegvesen.no og gi fullmakt for bestilling av førerprøve. Dette kan gjøres så fort teoriprøven er bestått.

Jo mer du mengdetrener, jo fortere går stort sett opplæringen. Dette fordi trafikkopplæringen er et modningsfag, og du trenger mange erfaringer for å kunne gjøre gode og selvstendige avgjørelser i trafikken. Opplæringen er delt opp i fire trinn, og trafikklæreren din tar deg med videre i forløpet så fort du viser at du behersker det du skal på hvert trinn.

Når læreren din ser at du nærmer deg førerprøvenivå, og du har gitt fullmakt for bestilling, vil vi i Way bestille førerprøve til deg. Grunnen til at det er trafikkskolen som bestiller, er at du er avhengig av å ha godkjent skolebil tilgjengelig.

Bilsimulatoren er et godt supliment til den tradisjonelle undervisningen ute i bil. Både nyinnlæring og mengdetrening kan gjøres på en trygg og morsom måte i bilsimulatoren. Vi kan også gi deg øving på utfordrende tarfikale situasjoner, som vil helst unngår ute på veien. Noen elever trives veldig godt med å kjøre bilsimulator og tar mange timer i den. Andre synes det er greit å ta flere timer ute i bil. Det er helt opp til hver enkelt elev å avgjøre hvordan de ønsker å kombinere bruk av bilsimulator og skolebil i sin opplæring. Vi legger opp til god dialog, slik at du får det slik du vil.

De obligatoriske timene må kjøres i skolebil ute på veien. Det samme gjelder førerprøven.

Betaling

Betaling skjer foreløpig ved faktura. Vi sender faktura per e-post, dersom kunden ikke ber om å få det på annen måte.

Vi vil snart også tilby betaling via Stripe og Vipps.

Vi sender faktura per e-post, dersom kunden ikke ber om å få det på annen måte.

Ønsker du å få faktura tilsendt i posten er det bare å si fra på telefon, mail eller via kontaktskjemaet her på nettsiden.

Vi jobber med saken. Betaling via Vipps skal være på plass ganske snart.

Lurer du fortsatt på noe?