Grunnleggende opplæring

Veien til lappen

Hei! Trykk på de ulike stegene for å lese mer om hvordan veien din til lappen er bygget opp.

1. Trafikalt grunnkurs

2. Grunnleggende opplæring

3. Trafikal del

Teoriprøve

4. Avsluttende opplæring

Oppkjøring

Teori

Bil

Simulator

Trinn 2

Grunnleggende opplæring

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. Hos Way kjører du derfor mest mulig simulator på dette trinnet.

 Individuelt
Det er ikke fastsatt noe minste timetall på dette trinnet. Mengden undervisning tilpasses ditt behov og mulighet for å øvelseskjøre hjemme. Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering.

Mål for trinnet

 • Ha den kompetansen som er nødvendig for å ha et godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
 • Så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra egen bil til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.
 • Drøfte egen motivasjon og vilje til å bruke den kunnskapen og de ferdighetene man lærer gjennom trinnet.
 • Vurdere egen ferdighet i å oppdage mangler ved bilen.

Eleven skal

1. Gjøre rede for:

 • reglene for førerkort og trafikkopplæring
 • bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
 • eiers og brukers ansvar
 • kjøring med tilhenger
 • menneskets kapasitet og trafikkens krav

2. Gjøre seg klar for kjøring

3. Utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng

4. Beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

5. Utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen

Alle elever må vise at de har nådd måloppnåelse for trinnet, før de kan gå videre til trinn 3.

Innhold

 • Førerkort og føreropplæring
 • Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
 • Eiers og brukers ansvar
 • Kjøring med tilhenger
 • Menneskets kapasitet og traikkens krav
 • Klargjøring for kjøring
 • Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng
 • Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
 • Sikkerhetskontroll
 • Obligatorisk trinnvurdering