Om oss

Om Way

Way jobber aktivt med å digitalisere trafikkopplæringen gjennom bruk av virtuelle omgivelser og automatiserte tilbakemeldinger. Vår kunstig intelligente trafikklærer vil være kompatibel med både trafikksimulator, bil og desktop. Ved hjelp av software-plattformen og en fullskala kjøresimulator, skal eleven enkelt og effektivt kunne skaffe nødvendig kompetanse på veien mot å bli en trygg sjåfør. Læreren på sin side, vil dra nytte av vårt fullverdige ERP-system for planlegging og organisering. Way ønsker med dette å lage en helhetlig løsning og en fremtidig standard for intelligent og effektiv trafikkopplæring, både nasjonalt og internasjonalt.

Vår historie

Way ble stiftet i juni 2015, med den hensikt å utvikle en mer effektiv, miljøvennlig, rimeligere, og tryggere trafikkopplæring for førerkort klasse B. Siden den tid har Way i samarbeid med et bredt spekter ulike fagmiljø og interessenter, utviklet en egen løsning for framtidens trafikkopplæring. Systemet består av en rekke virtuelle kjøremiljø, øvelser, og automatiserte tilbakemeldinger som anvendes ved hjelp av en egenutviklet fullskala kjøresimulator.

Vår visjon

Way skal utvikle fremtidens internasjonale standard for intelligent og effektiv trafikkopplæring.