Way AS selger programutviklingen for bilsimulatorer til Virtur AS

Norges eneste simulatorbaserte trafikkskole, Way AS, selger programvarevirksomheten til et nyopprettet selskap, Virtur AS.

Way er en ledende trafikkskole i Trondheim med en årlig vekst på 20% og forventet omsetning i 2023 på 19 MNOK. Introduksjonen av simulatorteknologi i føreropplæringen går imidlertid for sakte til at Way kunne drive simulatorbasert opplæring samtidig som selskapet utviklet digital teknologi for framtidas kjøreopplæring. I 2022 gikk Way med et driftsmessig underskudd på 32 MNOK, men har nå gjennomført et betydelig kostnadskutt, gjeldssanering og egenkapitalinnskudd. Way selger programvarevirksomheten til Virtur AS, avvikler virksomhet i Lillestrøm, reduserer leieareal i Trondheim og halverer antall ansatte. Way er dermed satt i en sunn økonomisk stilling for videre drift og vekst.

Way er en simulatorbasert trafikkskole med høy kvalitet på trafikkopplæringa gjennom bruk av både simulator og biler. Way vil ha en simulator på Tillersenteret i Trondheim, mens de to simulatorene i Nordre gate vil Way donere til relevante videregående skoler. Planen er å utvide simulatorbruken i takt med forventede markedsendringer og når myndighetene innser at digital opplæring er et nødvendig virkemiddel for å få ned alvorlige ulykker i trafikken.
Way vil nå ledes av Vigdis Hårsaker. Selskapet vil fortsette med 18 ansatte, hvorav 14 er trafikklærere. Programvarene som Way bruker, inkludert analysen av kjøreadferden i simulator, vil bli levert av Virtur.
Virtur er et nyopprettet IT selskap som blir eier av simulatorprogrammene som er utviklet i Way og databasen som er samlet av Way. Virtur skal videreutvikle programvarer med kunstig intelligens for bruk i bilsimulatorer både for trafikkskoler, bedrifter og privatpersoner. Virtur vil samarbeide med F&U virksomheter og andre IT-miljø for å gi brukere av bilsimulatorer trafikkrelevant trening.

På generalforsamlingen 13.06 ble disse valgt inn i styret for Way AS: Marit Vik Langlie (styreleder), Frithjof Andersen, Marianne Settemsli, Georg Liasjø, Walther Gifstad og Martin Holst.

Comments are closed.