Way AS selger programutviklingen for bilsimulatorer til Virtur AS

Norges eneste simulatorbaserte trafikkskole, Way AS, selger programvarevirksomheten til et nyopprettet selskap, Virtur AS.

Way er en ledende trafikkskole i Trondheim med en årlig vekst på 20% og forventet omsetning i 2023 på 19 MNOK. Introduksjonen av simulatorteknologi i føreropplæringen går imidlertid for sakte til at Way kunne drive simulatorbasert opplæring samtidig som selskapet utviklet digital teknologi for framtidas kjøreopplæring. I 2022 gikk Way med et driftsmessig underskudd på 32 MNOK, men har nå gjennomført et betydelig kostnadskutt, gjeldssanering og egenkapitalinnskudd. Way selger programvarevirksomheten til Virtur AS, avvikler virksomhet i Lillestrøm, reduserer leieareal i Trondheim og halverer antall ansatte. Way er dermed satt i en sunn økonomisk stilling for videre drift og vekst.

Way er en simulatorbasert trafikkskole med høy kvalitet på trafikkopplæringa gjennom bruk av både simulator og biler. Etter at Way stengte dørene i Nordre gate, har vi nå en simulator på Tillertorget i Trondheim. Planen er å utvide simulatorbruken i takt med forventede markedsendringer og når myndighetene innser at digital opplæring er et nødvendig virkemiddel for å få ned alvorlige ulykker i trafikken.
Way vil nå ledes av Vigdis Hårsaker. Selskapet vil fortsette med 18 ansatte, hvorav 14 er trafikklærere. Programvarene som Way bruker, inkludert analysen av kjøreadferden i simulator, vil bli levert av Virtur.
Virtur er et nyopprettet IT selskap som blir eier av simulatorprogrammene som er utviklet i Way og databasen som er samlet av Way. Virtur skal videreutvikle programvarer med kunstig intelligens for bruk i bilsimulatorer både for trafikkskoler, bedrifter og privatpersoner. Virtur vil samarbeide med F&U virksomheter og andre IT-miljø for å gi brukere av bilsimulatorer trafikkrelevant trening.

På generalforsamlingen 13.06 ble disse valgt inn i styret for Way AS: Marit Vik Langlie (styreleder), Frithjof Andersen, Marianne Settemsli, Georg Liasjø, Walther Gifstad og Martin Holst.

Comments are closed.