Besøk fra Norges Trafikkskoleforbund

23. november fikk vi besøk av en delegasjon på 11 personer fra Norges Trafikkskoleforbund (NTSF) til våre lokaler i Nordre gate, Trondheim. NTSF, trafikkskolenes bransjeforbund, er en viktig premissgiver og sentral aktør når veien for fremtidens trafikkopplæring skal peiles ut, noe som gjør det litt ekstra artig å demonstrere hva vi har laget ovenfor dem.  

I tillegg til mange gode samtaler, bestod dagen av en presentasjon av Way, testing av simulatorene, og forklaring og introduksjon til våre opplæringssystemer. Vi opplevde at dette samstemte bra med deres uttalte formål med besøket, nemlig å øke egen kunnskap om simulator-teknologi og trafikksimulator som verktøy i trafikkopplæringen. Ellers var det artig å se nysgjerrigheten hos de som deltok, og deres generelt positive innstilling til å ta i bruk ny teknologi. Dette lover godt for bransjens evne til å fornye seg i fremtiden.  

Besøket var et ledd i NTSFs bestilling av en ny forskningsrapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), for kartlegging av hvordan teknologi kan tas inn i trafikkopplæringen. I forbindelse med forskningen har NTSFs leder, Rolf Gregersen uttalt: “Nå vil vi vite mer om hvordan teknologi i trafikkopplæringen kan bidra til sikrere trafikanter, gjennom hele livet”. NTSF har gitt forskere på TØI i oppdrag å se på samspillet mellom teknologi og mennesket i trafikkopplæringen. Prosjektet skal gå over ett år, og ferdigstilles høsten 2023. 

“Utviklingen går raskt, og vi ønsker å få innsikt i hvordan teknologien kan bidra til å drive hele bransjen fremover.”

Rolf Gregersen, leder Norges Trafikkskoleforbund

I samme artikkel på NTSFs hjemmesider, uttaler Tor-Olav Nævestad, prosjektleder fra TØI, følgende: “Vi har sett mange eksempler på hvordan teknologien kan brukes for å skape sikrere sjåfører. Målet med prosjektet er å få mer innsikt i hvordan teknologien kan legge til rette for enda bedre føreropplæring, som gir enda sikrere trafikanter.” 
Gregersen istemmer videre:  “Utviklingen går raskt, og vi ønsker å få innsikt i hvordan teknologien kan bidra til å drive hele bransjen fremover.” 

Way har ingen formell rolle i prosjektet, men vil bidra som informant og kilde ved behov. Daglig leder i Way, Hege Holltrø, uttaler, “Vi ser fram til å aktivt bidra inn i prosjektet, til kunnskap om hvordan man best mulig kan utnytte simuleringsteknologi i trafikkopplæringen. Det er tusenvis av spennende muligheter her.” 

Way takker for besøket, og ønsker velkommen tilbake.  

Comments are closed.