NRK Dagsrevyen på besøk

Den 27.09 hadde vi besøk av NRK Dagsrevyen ved vår lokasjon i Lillestrøm. Innslaget starter 12:50 inn i sendingen.

https://tv.nrk.no/se?v=NNFA02100122&t=755s

Bakgrunnen for besøket, var et forskningsprosjekt igangsatt av Norges Trafikkskoleforbund (NTSF) sammen med Transportøkonomisk institutt (TØI), hvor det skal ses på om bruk av VR-briller og simulator bør inn i den obligatoriske trafikkopplæringen, samt hvordan ny teknologi kan gi sikrere sjåfører.

“Vi skal undersøke det optimale samspillet mellom trafikklærer, elev og teknologi. Og undersøke hvilken opplæring som gir best effekt på trafikksikkerhet og læringsutbytte.”, sier Tor-Olav Nævestad, Forskningsleder Trafikksikkerhet, TØI.

Ingunn Haavi Finstad, Leder kommunikasjon NTSF forteller videre; “Manglende førerdyktighet var medvirkende årsak til 42% av dødsulykker i trafikken i fjor. Vi tror opplæring virker. Og vi trenger en kunnskapsbasert tilnærming til hvordan man tar i bruk ny teknologi”.

Vi gleder oss til å følge prosjektet, og har stor tro på at dette er et initiativ som kan ta trafikkopplæringen enda et steg videre.

Comments are closed.