Way inngår partnerskap med Oslo Universitetssykehus

I forrige uke hadde vi gleden av å kunne meddele formaliseringen av et forskningssamarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS) innenfor området synsforskning og egnethet til å kjøre bil. Forskningsprosjektet skal validere de europeiske kravene for kjøring, og Den Europeiske Kjøretesten (EDT). EDT er en synstest som evaluerer pasienter med tap av synsfelt, med formål om å vurdere hvorvidt de møter de europeiske synstandardene for å kjøre bil. Gjennom å kombinere EDT med en praktisk kjøretest i Way´s simulator, vil leger ha et mye bedre grunnlag for deres beslutninger enn i dag.  

En pasients rett til å kjøre er et potensielt sensitivt tema, og det kan være veldig vanskelig for en lege å tilbakekalle noens førerkort, spesielt når man har et ansvar både ovenfor pasienten og samfunnet. Likevel, vurderingen av medisinsk egnethet til å kjøre, bør baseres på håndfast data som leder til en udiskutabel konklusjon. I praksis er dog ikke det nødvendig alltid tilfellet.  

Synets skarphet og synsfeltet er de to hovedelementene for gjennomføring av en synsvurdering rundt kjøreegnethet. Syntes skarphet er relativt enkelt å måle. Synsfelt derimot, krever bruk av et spesielt medisink verktøy: et perimeter. Perimeteret styres av en datamaskin, som igjen må være programmert korrekt. Selv da, vil perimeteret kun kunne måle synsfeltet og ikke i hvilken grad pasienten kompenserer for synsfelttap eller faktisk kjøreevne. Her kommer derimot vi inn i bildet.  

Samarbeidet har allerede mottatt økonomisk støtte fra de to største øyepasientorganisasjonene i Norge, og denne sommeren vant vi Oslo Universitetssykehus´ Innovasjonspris for 2022, noe som ga prosjektet finansiering til å ta ting ett steg videre.  

Samarbeidet mellom oss forskere og Way har potensialet til å bli et nøkkelprosjekt på trafikksikkerhet i Europa 

Øystein Kalsnes Jørstad, Oslo Universitetssykehus

Øystein Kalsnes Jørstad på Avdeling for Oftalmologi (OUS) leder prosjektet. Han sier det fint: «Way har muligheten til å bygge en av de mest avanserte trafikksikkerhets-labene i Europa. Dette prosjektet er knapt en pilot. Samarbeidet mellom oss forskere og Way har potensialet til å bli et nøkkelprosjekt på trafikksikkerhet i Europa».  

Vi ønsker å rette en stor takk til Anne Brækhus (OUS), Thea Melsen Sudmann (OUS), Thomas Kleven Andersen (St. Olavs Sykehus), og Øystein Kalsnes Jørstad (OUS), for besøket i Trondheim, og ser fram til fortsettelsen.  

Comments are closed.